Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Δέκτες

 

Πως συντονίζω τα κανάλια;
Μπαίνουμε menu, επιλέγουμε εγκατάσταση, μετά αυτόματη αναζήτηση. Περιμένουμε 5 λεπτά και κατόπιν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ταξινόμηση των καναλιών.

Πως τα βάζω με την σειρά που θέλω;
Μπαίνουμε στο menu, επιλέγουμε την οργάνωση καναλιών, βάζουμε κωδικό τέσσερα μηδενικά (για κάποια μοντέλα).  Έπειτα πατάμε το κίτρινο κουμπί που είναι η μετακίνηση, επιλέγουμε το κανάλι που θέλουμε με το OK και με τα βελάκια το πάμε στην θέση που θέλουμε.

Έχω μόνο ήχο χωρίς εικόνα!
Κάνουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και ξανά συντονισμό τα κανάλια από την αρχή.

Σε κάποια κανάλια δεν έχω ήχο/εικόνα!
Κάνουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και ξανά συντονισμό τα κανάλια από την αρχή.

Πως κάνω προγραμματισμένη εγγραφή;
Πατάμε το μπλε κουμπί στο τηλεχειριστήριο και μας εμφανίζεται ο πίνακας των εγγραφών. Για να προσθέσουμε εγγραφή πατάμε το κόκκινο κουμπί και μετά βάζουμε κανάλι, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια.

Υποστηρίζουν ελληνικούς υπότιτλους;
Ναι όλοι οι δέκτες μας υποστηρίζουν τη σωστή προβολή Ελληνικών υποτίτλων

Τι είδους αρχεία παίζει το usb;
Ta περισσότερα αρχεία (avi, mp4) αλλά όχι όλα τα format ήχου π.χ. AC3 (εξαρτάται το μοντέλο)

Πως ρυθμίζω το τηλεχειριστήριο για το δέκτη MPF3566HU;
Πατάμε ταυτόχρονα το κουμπί DVB-T και το POWER μέχρι να μείνει μόνιμα κόκκινο το κουμπί DVB-T.  Έπειτα πληκτρολογούμε 8001, θα αναβοσβήσει 2 φορές γρήγορα και είναι έτοιμο.