Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες εγγύησης προϊόντων

 

ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Κατηγορία Κλιματιστικά
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες για τη συσκευή και 10 έτη για τον συμπιεστή
Κάλυψη Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
Εξαίρεση Για αγορές από 01/04/2023 δωρεάν επέκταση της πλήρους εγγύησης στα 5έτη 
   
Κατηγορία Φορητά κλιματιστικά
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση 5ετής εγγύηση σε επιλεγμένες συσκευές (ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης)
   
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Κατηγορία Τηλεοράσεις 
Διάρκεια εγγύησης 36 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ
   
Κατηγορία Συσκευές αναπαραγωγής οπτικών δίσκων
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ
   
Κατηγορία Φορητές συσκευές αναπαραγωγής εικόνας
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ
   
Κατηγορία Media players και δέκτες
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ
   
Κατηγορία Ψηφιακές κορνίζες
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ
   
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κατηγορία Tablet PC
Διάρκεια εγγύησης 24μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ καθώς επίσης και το λογισμικό τρίτων
   
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Κατηγορία Φορητοί φορτιστές
Διάρκεια εγγύησης 6μήνες για τη μπαταρία / 24μήνες για την υπόλοιπη συσκευή
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως καλώδια
   
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ
Κατηγορία Φορητά radio-cd/ξυπνητήρια
Διάρκεια εγγύησης 24μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ
   
Κατηγορία Ηχοσυστήματα αυτοκινήτου
Διάρκεια εγγύησης 24μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, κλπ
   
Κατηγορία Φορητά media players
Διάρκεια εγγύησης 24μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ
   
Κατηγορία Οικιακά ηχοσυστήματα
Διάρκεια εγγύησης 24μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται παρελκόμενα όπως μπαταρίες, καλώδια, φορτιστές κλπ


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρρεάζει ούτε αναιρεί τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
2. Οι παραπάνω περίοδοι εγγύησης αποτελούν αποκλειστικά και μόνο ενδεικτική πληροφόρηση, και ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή.
3. Η περίοδος εγγύησης έχει εφαρμογή από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό καταναλωτή.
4. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα που τυχόν εμφανίζονται στην εκάστοτε συσκευή.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ.
6. Η ευθύνη της εταιρείας μας ως προς την κάλυψη εγγύησης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο κόστος επισκευής ή και την αντικατάσταση του προϊόντος. 
7. Οι παρακάτω περιστάσεις αποτελούν αιτία ακύρωσης της εγγύησης:
α) Εσφαλμένη χρήση, λανθασμένες ρυθμίσεις, ή αμέλεια από τον καταναλωτή
β) Επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (τεχνικό ή καταναλωτή)
γ) Βλάβη που προκύπτει από τη χρήση οικιακής συσκευής για επαγγελματικούς σκοπούς ή σε επαγγελματικούς χώρους.
δ) Βλάβη που οφείλεται σε λανθασμένη ή μη ενδεδειγμένη τοποθέτηση του προιόντος
ε) Κλήση για επιδιόρθωση σε συσκευή η οποία δεν φέρει είτε το σειριακό αριθμό της είτε το σχετικό παραστατικό αγοράς
στ) Βλάβη η οποία προκλήθηκε σε προιόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με παρελκόμενα τα οποία δεν είναι ρητά εγκεκριμένα από την εταιρεία μας.
8. Το κόστος αποστολής/παραλαβής των προς επιδιόρθωση προιόντων επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη, ο οποίος και ενημερώνεται λεπτομερώς πριν την αποστολή από το τεχνικό μας τμήμα
9. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή κατηγορίες προΐόντων, η εταιρεία μας ενδέχεται να παρέχει υπηρεσία δωρεάν αποστολής/παραλαβής προς επιδιόρθωση προιόντων από και προς το χώρο του πελάτη.
10.Πριν την παράδοση της συσκευής για επισκευή, ο αγοραστής οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του και να σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
11.Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση λογισμικού ή δεδομένων άλλων από αυτών που ήταν προ-εγκατεστημένα τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος.
12.Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα του προϊόντος, από ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών (virus) ή από λογισμικό προ-εγκατεστημένο και μη, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
13.Η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη και δεν καλύπτει με την παρούσα εγγύηση ασυμβατότητες του προϊόντος με λογισμικό ή περιφερειακές συσκευές.
14.Ο αγοραστής οφείλει να παρέχει στην Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. κάθε διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, σχετικά με το προϊόν και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη χρήση της συσκευής.
15.Η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. δεν ευθύνεται και δεν καλύπτει με την παρούσα εγγύηση, απώλεια κωδικών πρόσβασης στη συσκευή.


Για οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν χρειαστείτε σχετικά με το προϊόν σας, μην διστάσετε να επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μας.